алтруизъм

Какво е алтруизъм от биологична гледна точка?

Ако погледнете дефиницията на думата „алтруизъм“ във философския речник, ще видите написано, че това е морален принцип, който предписва безкористни действия, насочени към ползата на други хора, или способността да се жертвате за общото благо .

Но еволюционните биолози използват термина от друга гледна точка. Те наричат поведение на алтруизъм, което подобрява приспособеността или репродуктивния успех на другите за сметка на собствените им шансове за успешно размножаване.

Еволюцията и естественият подбор са направили от нас същества, които изглежда имат някаква „егоистична цел“. Състои се в оставяне на възможно най-много потомци – предаване на копия на вашите гени на следващите поколения. И понякога се случва някакво живо същество да жертва този егоистичен интерес заради интересите на друго същество. Те наричат такива действия алтруистични.

Имаме ли в гените си склонност към алтруизъм?

Това не означава, че е алтруизмът е във всеки от нас. Но склонността към алтруистично поведение определено е присъща на много живи същества. Въпреки че егоизмът доминира в биологията, тъй като по подразбиране всяко живо същество се грижи преди всичко за собствените си интереси: оцеляване, размножаване и т.н. Но понякога при някои организми, включително хората, можем да наблюдаваме алтруистично поведение.

Хората са доста сложни същества. Има много фактори, които влияят на поведението ни и могат да ни накарат да действаме алтруистично. Включително тези, които са без значение за други животни. Ние имаме много сложно общество, култура, правила за съвместен живот и морал, разработен от обществото още в хода на културната еволюция.

В почти всички човешки популации моралът диктува поведение, което е от полза за обществото, а не за отделния човек.

В много ситуации културният морал ни подтиква да предприемем алтруистични действия. Например, когато едно племе воюва с друго, отиването на война и рискуването на живота е типична проява на алтруистично поведение. В човешкото общество алтруизмът може да се поддържа по много различни начини: закони, устави, заплахи и т.н.

Към началото