Още информация за застраховките 

За полици, които сте сключили заедно с кредит, има повече време за отказ – поне 30 дни. Но след този период сумата за възстановяване се определя от условията на договора и застрахователните правила на компанията. Трябва внимателно да ги проучите информация за застраховките.

Разходи за полицата и процедура за плащане 

Уебсайтовете на застрахователните компании често имат онлайн калкулатори, които ви позволяват да изчислите предварително цената на полицата. Сравнете оферти от различни застрахователи. Но бъдете внимателни – техният набор от рискове може да е различен. Обикновено колкото повече застрахователни събития са включени в една полица, толкова по-висока е нейната цена. 

Според правилата на някои договори, например застраховка за дарение, можете да платите за полицата не веднага, а постепенно. Да приемем, че депозирате определена сума веднъж годишно. Разберете какво се случва, ако пропуснете плащане. Преценете силата си – дали можете да спазвате графика, предписан в договора. 

Подпишете и платете застрахователен договор само след като разберете всичките му условия. Не се колебайте да задавате въпроси на представител на компанията, ако някои точки са неясни.  

Безопасно ли е да сключите застраховка чрез посредник? 

Застрахователните агенти и брокери са наистина полезни – те ви помагат да намерите правилната оферта по застраховката от една или повече компании. Ако искате да застраховате имота си, те ще дойдат на оглед и ще сключат договор на място. 

Но е важно да се уверите, че посредникът работи законно, че е легален. 

Какво да направите, ако застрахователят наруши правилата на договора? 

Когато застрахователна компания откаже да плати пари или подцени размера на обезщетението, трябва да се свържете с финансовия омбудсман. Разрешава жалби от клиенти на финансови институции бързо и безплатно. И фирмите са длъжни да изпълняват неговите решения като съдебни. 

Нямах намерение да си правя тази застраховка, но ми я наложиха. Какво трябва да направя? 

Имате право да откажете повечето доброволни застраховки по време на периода на размисъл – той продължава най-малко две седмици. Когато застрахователната полица Ви е издадена заедно със заем или заем, срокът за анулиране е по-дълъг – 30 дни. 

По време на периода на размисъл можете да прекратите договора и да получите парите си обратно – изцяло или по-голямата част (с изключение на таксите за онези дни, когато застраховката е била в сила). Ако по време на действие на договора настъпи застрахователно събитие, парите за полицата не се връщат. Но застрахователната компанията ще ви върне сумата. 

Какво е застраховка на отговорности? 

Със застраховка отговорност можете да компенсирате щетите, които причинявате на някого. Повредата в този случай е увреждане на здравето, живота, движимото или недвижимото имущество (тоест, ако сте счупили нещо, наводнили сте го, развалите го, някой е пострадал от вашите неволни действия – списъкът на ситуациите не е ограничен). 

Има две основни категории застраховка гражданска отговорност: 

  • отговорност за вреди – този вид застраховка е необходима на хора, които се страхуват да не причинят същите щети от дефиницията по-горе чрез небрежните си действия; 
  • отговорност за неточно изпълнение на договора – този вид застраховка се използва в същите случаи в бизнеса. 

Застраховката за щети ще ви бъде полезна, ако например сте правили ремонт и сте наводнили съседите си отдолу.  

Щетите варират. Например при наводнение може да има не само преки жертви – съседи, но и непреки. Ако сте наводнили и помещенията на любителски театър на долния етаж, публиката ще бъде разстроена от отмяната на представлението. Пари за морални щети обаче няма да могат да ви искат – поне у нас нещата стоят така, а в други страни ще трябва да компенсирате косвено потърпевшите. 

Още информация за застраховките 
Към началото